ทุนปริญญาตรี

ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (King Mongkut's...

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีเข้ารับทุน "SAU SMART 63"...

ประเทศออสเตรเลียเองก็เป็นอีกประเทศหนึ่ง ที่มีทุนการศึกษาแจกให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อ หนึ่งในทุนที่น่าสนใจคือทุน Global Diversity...

SIIE Freshmen Scholarship เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี...

เรื่องน่าสนใจในเว็บ...

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ

ทุนการศึกษานี้ห้ามพลาด...