ทุนแลกเปลี่ยนผู้นำนานาชาติระยะสั้นที่ USA ให้ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และค่ากิจกรรมอื่นๆ

HURFORD YOUTH FELLOWS เป็นโครงการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตจากเยาวชนทั่วโลกเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและเป็นผู้นำด้านประชาธิปไตย

กิจกรรมนี้จะจัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกาโดยเป็นโครงการระยะสั้นประมาณ 3 เดือน ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนเพื่อเรียนรู้บทเรียนจากนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตยและขยายเครือข่าวไปทั่วโลก

 

 

รายละเอียดกิจกรรม:

ระยะเวลาที่เข้าร่วม : 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2024 (รวมประมาณ 3 เดือน)

สถานที่เข้าร่วมกิจกรรม : วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

หมดเขตรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2023

 

กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะได้มีประสบการณ์:

– ทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย

– ทำผลงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น การทำสื่อสำหรับการฝึกอบรมหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

– ร่วมสนทนาออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

– มีส่วนร่วมในโพสต์โซเชียลมีเดียของ World Movement

– ช่วยกันวางแผนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการ

– เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและการอภิปรายในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครทุกสัญชาติทั่วโลก

– อายุไม่เกิน 30 ปี

– มีความสนใจอย่างมากในการเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของประชาธิปไตยทั้งในระดับชุมชนและสากล

– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่ดี

– ต้องไม่ได้รับทุนอื่นๆ ในขณะที่เข้าร่วมโครงการนี้

 

การสนับสนุน

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือนที่ครอบคลุมค่าครองชีพและประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน

– ค่าเดินทางไปกลับ

– ค่าอุปกรณ์สำหรับการทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ

– ทุนสนับสนุนสำหรับโทรทางไกล

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนและสมัครที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

HURFORD YOUTH FELLOWS 2024

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...