ทุน Griffith University สนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโทและเอกที่ออสเตรเลีย ปี 2023

Griffith University เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชื่อมั่นมาตั้งแต่ปี 1975 ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบัน จึงได้มีการจัดตั้งทุน Griffith University International Postgraduate Research Scholarship 2023

ทุนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียนสำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท (สูงสุด 2 ปี) และหลักสูตรปริญญาเอก (สูงสุด 3 ปี) ซึ่งรวมถึงความคุ้มครองสุขภาพนักศึกษาต่างชาติในช่วงระยะเวลารับทุนด้วย

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Griffith University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมดังนี้

▪️ การชดเชยค่าธรรมเนียมในหลักสูตรที่ลงทะเบียน

▪️ ค่าใช้จ่ายของกรมธรรม์ประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติแบบมาตรฐาน สูงสุด 42 เดือน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– ไม่เป็นพลเมือง มีสิทธิ์พำนักถาวร หรือผู้ถือวีซ่าถาวรด้านมนุษยธรรมของออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ต้องไม่ได้รับทุนจากรัฐบาลหรืออื่นๆ ขณะสมัครทุนนี้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 กรกฎาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Griffith University International Postgraduate Research Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...