ทุน University of Saint Joseph Macau สนับสนุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 100% เรียนต่อปริญญาโท ปี 2023

University of Saint Joseph เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่ก่อตั้งขึ้นปี 1996 ในฐานะสถาบัน Macau Inter-University ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีคุณภาพและให้การสนับสนุนอย่างหลากหลาย

เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการเรียนต่อและเปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก ทางสถาบันจึงได้ประกาศรับสมัครทุน University Of Saint Joseph Macau International Master Fellowship สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ปี 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครตามลำดับการพิจารณา โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 100% สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Saint Joseph Macau

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 100% สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ต้องเป็นผู้มาจากครอบครัวที่มีรายได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา

– มีผลการเรียนที่ดี

** ทางสถาบันจะพิจารณาลำดับการได้รับทุนจากความจำเป็นในการได้รับความช่วยเหลือก่อน กรณีมีความจำเป็นใกล้เคียงกันจะใช้เกรดเป็นตัวตัดสิน **

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University Of Saint Joseph Macau International Master Fellowship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...