ทุน DAAD ปี 2024 – 2025 เรียนต่อปริญญาโท – เอก ณ ประเทศเยอรมนี สนับสนุนเต็มจำนวน

ทุน DAAD เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลเยอรมนี มีขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพผ่านการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศเยอรมนี

สำหรับทุนนี้จะมีสาขาวิชาเรียนให้เลือกแบบหลากหลาย โดยระยะเวลาให้ทุนจะอยู่ที่ 12 – 42 เดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกศึกษาค่ะ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : รัฐบาลเยอรมนี

สาขาที่กำหนด : ดูสาขาที่เปิดรับได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – เอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมดังนี้

* ค่าใช้จ่ายรายเดือนมูลค่า 934 – 1,200 ยูโร (ประมาณ 35,000 – 45,000 บาท) ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัคร

* ค่าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุต่างๆ

* ค่าเดินทาง

* บางกรณีอาจได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น เงินค่าเช่าที่พักรายเดือน หรือเงินสนับสนุนกรณีมีครอบครัวเป็นผู้ติดตาม

– จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– ลงทะเบียนตามหลักสูตรที่กำหนดและตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– มีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม รวมถึงมีทักษะภาษาตามที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

แตกต่างกันไปตามแต่ละหลักสูตรที่เลือกสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Development-Related Postgraduate Courses 2024 – 2025

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...