ทุนรัฐบาลโรมาเนีย เรียนต่อปริญญาตรี โท เอก ปี 2023 เลือกเรียนได้หลากหลาย+เรียนภาษาโรมาเนีย ฟรี!!

ในแต่ละปี รัฐบาลโรมาเนียจะจัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีและโดดเด่นตามเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุนเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ตามสาขาที่สนใจยกเว้นแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

** ในหลักสูตรปริญญาตรีและโท เปิดรับเฉพาะหลักสูตรที่ใช้ภาษาโรมาเนียในการเรียนการสอนเท่านั้น **

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : The RO Ministry of Foreign Affairs’ scholarship

สาขาที่กำหนด : ได้ทุกสาขา ยกเว้นแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนในส่วนดังนี้

* ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

* จัดหาค่าเล่าเรียนให้ตามระยะเวลาเรียนจริง

* ทุนเบี้ยเลี้ยงรายเดือน

* ทุนที่พักสำหรับหอในกำกับมหาวิทยาลัย

* ส่วนลดสำหรับการเดินทางในท้องถิ่นหรือระหว่างเมือง

* การสนับสนุนอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับที่เสนอให้กับนักเรียนชาวโรมาเนีย ตามกฎหมาย บทบัญญัติ

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– มีผลการเรียนดีตามเงื่อนไขที่สอดคล้องกับระบบการให้คะแนนในโรมาเนีย

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มีนาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

MFA Scholarship 2023 – 24

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...