ทุน KTH สนับสนุนค่าเล่าเรียน สำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่สวีเดน ปี 2023

KTH Scholarships เป็นทุนจาก KTH Royal Institute of Technology หนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศสวีเดน มุ่งเน้นไปที่การคัดเลือกกลุ่มผู้สมัครที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทุนนี้จะมอบให้กับหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลา 1 – 2 ปี โดยจะครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวนสำหรับปีแรกและปีที่สองโดยพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก (ทุนนี้ไม่รวมการสนับสนุนในส่วนของค่าครองชีพ)

ในปี 2022 มีผู้สมัครประมาณ 13%ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุน คิดเป็นจำนวน 75 คน จาก 564 คนโดยเกณฑ์หลักในการพิจารณาคือผลการเรียนและความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : KTH Royal Institute of Technology

สาขาที่กำหนด : ทุกสาขาที่เปิดสอน **ยกเว้น** Erasmus+, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Urban Mobility and Nordic Five Tech programmes, and the joint programme Computer Simulations for Science and Engineering.

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับปีแรกและปีที่สองของหลักสูตรที่ลงทะเบียนโดยจะพิจารณาจากผลการเรียน **ทุนนี้ไม่รวมถึงค่าครองชีพ**

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นพลเมืองจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– สมัครและชำระค่าเล่าเรียนโดยได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว

– ทุนนี้จะพิจารณาให้จากความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

KTH Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...