ทุนเต็มจำนวน Gates Cambridge เรียนต่อปริญญาโท – เอก ที่ UK ปี 2023

Gates Cambridge เป็นทุนการศึกษาที่ก่อตั้งในเดือนตุลาคม ปี 2000 จากการบริจาคเงินทุนโดยมูลนิธิ Bill and Melinda Gates Foundation ให้แก่ University of Cambridge

สำหรับปี 2023 Gates Cambridge จะมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน 80 ทุนแก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติพิเศษจากภายนอกสหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีแบบเต็มเวลา ณ University of Cambridge

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท – เอก ซึ่งจะครอบคลุมค่าครองชีพ 18,744 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 799,600 บาท) ค่าประกันสุขภาพ ทุนสมทบค่าพัฒนาวิชาการ 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 85,300 บาท) และเงินช่วยเหลือครอบครัวสูงสุดอีก 15,612 ปอนด์ (ประมาณ 666,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Cambridge

สาขาที่กำหนด : ดูได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาโทและปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนที่ครอบคลุมดังนี้

* ค่าธรรมเนียม 18,744 ปอนด์ (ประมาณ 799,600 บาท) ระยะเวลาสูงสุด 4 ปี

* ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ จากประเทศบ้านเกิด – สหราชอาณาจักร

* ค่าวีซ่าขาเข้า & ค่าตรวจสุขภาพคนเข้าเมือง

* ทุนสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ – ตั้งแต่ 500 – 2,000 ปอนด์ (ประมาณ 21,300 – 85,300 บาท) เพื่อเข้าร่วมการประชุมวาระต่างๆ (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของหลักสูตรที่ลงทะเบียน)

* เงินช่วยเหลือครอบครัว

จำนวนทุน : สูงสุด 80 ทุน แบ่งเป็นนักศึกษาจากสหรัฐอเมริกา 25 ทุน และนักศึกษาจากชาติอื่นๆ อีก 55 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศมีสิทธิ์สมัคร ยกเว้นพลเมืองจากสหราชอาณาจักร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

– มีทักษะความเป็นผู้นำและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2022 หรือ 5 มกราคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Gates Cambridge Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...