ทุน Emile Boutmy จาก Sciences Po University เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่ฝรั่งเศส ปี 2023

Sciences Po University เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับความเชื่อถืออย่างมากในฝรั่งเศส มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและสร้างผู้นำในอนาคต

เพื่อการนั้นทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน Emile Boutmy Scholarships เพื่อดึงดูดเหล่าผู้มีศักยภาพจากทั่วโลกให้เดินทางมาที่ Sciences Po University ในปี 2023 – 2024

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรปและต้องการเรียนต่อในฝรั่งเศส โดยจะต้องเป็นการสมัครเรียนครั้งแรกในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาที่เปิดสอนในสถาบัน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Sciences Po University

สาขาที่กำหนด : ทุกสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่แบ่งออกได้ดังนี้

*ระดับปริญญาตรี : ทุนมูลค่า 3,600 – 13,190 ยูโร (ประมาณ 133,900 – 490,600 บาท) ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการศึกษาระดับปริญญาตรี

*ระดับปริญญาโท : ทุนมูลค่า 12,200 ยูโรต่อปี (ประมาณ 453,800 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนบางส่วนเป็นเวลา 2 ปี

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นพลเมืองที่มาจากประเทศนอกสหภาพยุโรป

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องสมัครเรียนเป็นครั้งแรก และมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ยื่นเสียภาษีในประเทศนอกสหภาพยุโรป

– ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโทเรียบร้อยแล้ว

– มีผลงานทางวิชาการและความเป็นเลิศด้านการศึกษา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2022 / 22 กุมภาพันธ์ 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Emile Boutmy Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...