ทุน University of Minnesota สนับสนุนค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพเรียนต่อปริญญาโทที่ USA ปี 2022

University of Minnesota ถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ให้การสนับสนุนผู้มีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา ด้วยการจัดตั้งทุนการศึกษา University of Minnesota Fellowship 2023-2024

ทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าเดินทางและประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ได้รับเลือก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Minnesota

สาขาที่กำหนด : ดูสาขาที่เปิดรับได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

ระยะเวลาให้ทุน : 2 ปี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ ค่าเดินทางและประกันสุขภาพ

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนในหลักสูตรตามเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าศึกษาของสถาบัน

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีผลงานทางวิชาการและวิชาชีพที่ยอดเยี่ยม

– สามารถแสดงให้เห็นถึงแสดงให้เห็นถึงทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตรหรืองานอื่นๆ ที่มีร่วมกับชุมชน

– มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Minnesota Fellowship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...