ทุน International Student Excellence เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่นิวซีแลนด์ มูลค่า 211,600 บาท

University of Auckland เป็นหนึ่งในสถาบันชั้นนำของประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการศึกษา การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน รวมถึงโอกาสในการต่อยอดสู่อนาคต

สำหรับทุน International Student Excellence Scholarship เป็นทุนสนับสนุนจาก University of Auckland ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพจากทั่วโลกให้มาเรียนที่นิวซีแลนด์

ทุนนี้มีให้สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 211,600 บาท) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างการศึกษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Auckland

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 211,600 บาท) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระหว่างการศึกษา

จำนวนทุน : ประมาณ 50 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในปี 2023

– ลงทะเบียนในหลักสูตรตามเงื่อนไขของการรับสมัครเข้าศึกษาของสถาบัน

– มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

– เบื้องต้นการพิจารณาทุนจะคำนึงถึงผลการเรียนเป็นหลัก ตามมาด้วยเรียงความในการสมัครเรียน และการรับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

21 พฤศจิกายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Auckland International Student Excellence Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...