ทุน Silesian University of Technology เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่โปแลนด์ มูลค่า 162,300 บาท

Silesian University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ตั้งอยู่ในเมือง Gliwice นับเป็นหนึ่งในสถาบันที่มีพร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก โอกาสด้านการศึกษา และการสนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย

ในปีนี้ Silesian University of Technology มีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติภายใต้โครงการ Excellence Initiative-Research University

ทุนการศึกษาสำหรับปี 2022 – 2023 นี้มีให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ณ โปแลนด์ โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนมูลค่า PLN 21,000 (ประมาณ 162,300 บาท) ซึ่งการรับทุนจะเป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : The Silesian University of Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า PLN 21,000 (ประมาณ 162,300 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ต้องชำระค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาแรกให้กับมหาวิทยาลัยก่อนได้รับการพิจารณาทุน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Silesian University of Technology International Students Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...