ทุนฝึกงาน METI Government of Japan ระยะสั้น 3 เดือน สนับสนุนเต็มจำนวน รับสูงสุด 200 คน

โอกาสเปิดแล้วสำหรับใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกงานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น!!

METI Government of Japan Internship 2022 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ฝึกงานภาคฤดูหนาว โดยจะคัดเลือกจากบรรดานักศึกษาต่างชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกคน จำนวนสูงสุด 200 อัตรา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมรับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยระยะเวลาฝึกงานจะอยู่ที่ 2.5 – 3 เดือน

โครงการนี้จะมุ่งเน้นการให้ความรู้และโอกาสที่จะได้เรียนรู้การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นแก่ชาวต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเป็นการเรียนรู้การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านการฝึกงานที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรพลาด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : The Ministry of Economy, Trade, and Industry of Japan (METI)

สาขาที่กำหนด : ดูสาขาที่กำหนดที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้

* เบี้ยเลี้ยง 4,000 เยนต่อวัน (ประมาณ 1,000 บาท) เป็นค่าครองชีพตลอดระยะเวลาฝึกงาน

* ตั๋วเครื่องบินไป- กลับ ชั้นประหยัด

* ประกันการเดินทาง ประกันฝึกงาน และค่าเดินทางอื่นๆ

* ค่าที่พักที่เกี่ยวข้องกับการฝึกงาน

* อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนทุน : 200 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีสิทธิ์สมัคร (ประเทศไทยสมัครได้)

– อายุ 20 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 40 ปี

– ต้องส่งใบรับรองการลงทะเบียนในสถาบันที่ได้รับการยอมรับ หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาและจดหมายรับรองของสถาบันต้นสังกัดมาพร้อมการสมัคร

– สามารถฝึกงานได้เต็มเวลาตามเงื่อนไขขององค์กร

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 กันยายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

METI Government of Japan Internship 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...