ทุน KAIST International สนับสนุนเต็มจำนวนเรียนต่อปริญญาตรีที่เกาหลีใต้ ปี 2022

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) หรือสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลีประกาศรับสมัครนักศึกษาจากนานาชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการ KAIST International Scholarship ประจำปี 2022 – 2023

ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนซึ่งจะให้การสนับสนุนค่าเล่าเรียน 100% พร้อมสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้สมัครที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ณ เกาหลีใต้สามารถสานฝันได้อย่างเต็มที่ โดยจะเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติจากทุกประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไข

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : KAIST

สาขาที่กำหนด : ไม่ระุบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนซึ่งประกอบด้วย

* การยกเว้นค่าเล่าเรียน 8 ภาคการศึกษา

* ค่าครองชีพ 350,000 วอนต่อเดือน (ประมาณ 9,500 บาท)

* ประกันสุขภาพ

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– มีใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

– ถือครองสัญชาติเดียว

– มีเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ตามการรับสมัครเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

KAIST International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...