ทุน Frances & Sachio Semmoto Foundation SEMMOTO เรียนต่อ Post-secondary ที่ประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 21,300 บาทต่อเดือน

มูลนิธิ Frances & Sachio Semmoto Foundation ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2017 มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเส้นทางที่จะสนับสนุนผู้เรียนให้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำแห่งโลกอนาคต และเสริมสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อบ้านในแถบเอเชียแปซิฟิก

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งทุน SEMMOTO สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023 โดยจะเปิดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร 4 ปี ระดับ Post-secondary สำหรับนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงินและอยากเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : The Frances & Sachio Semmoto Foundation

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : Post-secondary

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 80,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ 21,300 บาท) ระยะเวลาสูงสุด 1 ปี

จำนวนทุน : 7 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– ต้องเป็นพลเมืองจากประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องเกิดในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 1993 (อายุต้องไม่เกิน 29 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม 2022)

– ต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2022 ในมหาวิทยาลัยที่กำหนด

– มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งยังมีความสนใจในเรื่องของทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มีเป้าหมายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างแดน

– ต้องแสดงให้ทราบว่าเป็นผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อรับการพิจารณาทุน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Frances & Sachio Semmoto Foundation SEMMOTO Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...