ทุนนักศึกษาใหม่ Kangwon National University เรียนต่อปริญญาตรีที่เกาหลีใต้ ปี 2022

Kangwon National University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำของเกาหลีใต้ มีเป้าหมายเพื่อฝึกอบรมผู้บุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์และอุตสาหกรรมชีวการแพทย์แห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างสรรค์เหล่าผู้นำที่ศักยภาพระดับโลก

ด้วยเหตุนี้ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนสนับสนุนที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทั่วโลกผู้ต้องการเรียนต่อในเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อ “New Students International Scholarships” สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ การสนับสนุนจะมีขึ้นในรูปแบบของการยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 35% ไปจนถึง 100% โดยจะพิจารณาตามเกณฑ์คะแนน TOPIK ของผู้สมัคร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Kangwon National University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตั้งแต่ 35% ไปจนถึง 100%

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาในประเทศเกาหลีใต้ทุกคนมีสิทธิ์สมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องมีคะแนน TOPIK ตามที่กำหนด หรือสำเร็จหลักสูตรภาษาจากสถาบันภาษานานาชาติ KNU

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนที่สถาบันภาษานานาชาติ KNU และมีชั่วโมงเข้าเรียน 80% ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL : 530

– TOEFL CBT : 197

– TOEFL IBT : 71

– IELTS : 5.5

– CEFR : B2

– TEPS : 600

– NEW TEPS : 327

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

New Students International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...