ทุน China University of Petroleum สนับสนุนค่าเล่าเรียน + ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง เรียนต่อปริญญาตรีที่จีน ปี 2022

China University of Petroleum ก่อตั้งในปี 1953 เป็นมหาวิทยาลัยระดับ Double First-Class ในประเทศที่ขึ้นสังกัดโดยตรงกับกระทรวงศึกษาธิการของจีน ปัจจุบันมีชื่อเสียงในฐานะผู้นำด้านสาขาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในประเทศจีน

เพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีศักยภาพจากทั่วโลกให้เดินทางมาเรียนต่อในประเทศจีน ทางสถาบันจึงได้จัดให้มีทุนการศึกษาประจำปี 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนใน China University of Petroleum โดยการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปตามผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : China University of Petroleum

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนจะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

*CUPB First Class

– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด

– สนับสนุนหอพัก

– ประกันสุขภาพ

– เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 1,800 หยวน (ประมาณ 9,300 บาท) ระยะเวลา 10 เดือนในหนึ่งปี

 

*CUPB Second Class

– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด

– สนับสนุนหอพัก

– ประกันสุขภาพ

 

*CUPB Third Class

– ยกเว้นค่าที่พักให้

– ประกันสุขภาพ

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาที่ไม่ได้สัญชาติจีนทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– มีสุขภาพแข็งแรง ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีประวัติอาชญากรรม

– มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลยและอายุไม่เกิน 25 ปี ขณะที่สมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

China University of Petroleum International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...