รวมคำศัพท์สำหรับ “เขียนกราฟ & แผนภูมิ” ในฉบับภาษาอังกฤษ จำติดตัวไว้ใช้พิชิต IELTS ได้!!

การอธิบายข้อมูลด้วยกราฟหรือแผนภูมิถือเป็นตัวเลือหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้เห็นภาพ และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าทุกคนจะสามารถอธิบายเรียบเรียงได้ง่ายๆ โดยเฉพาะในรูปแบบของภาษาอังกฤษ

 

 

ในการสอบ IELTS เองก็มีการทดสอบในส่วนนี้ด้วย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่คุณควรมีคือคลังคำศํพท์ที่จะช่วยให้คุณสามารถยกตัวอย่างอธิบายสถานการณ์ หรือแม้แต่ช่วยตีความข้อมูลต่างๆ ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น

#ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ในวันนี้เราจึงอยากจะชวนทุกคนมาเพิ่มคลังคำศัพท์ที่รับรองว่ามีติดตัวไว้อุ่นใจอย่างแน่นอน :>

 

 

คำกริยาที่อธิบายแนวโน้มขาขึ้นหรือรูปแบบที่เพิ่มขึ้น

✦ climb (รูปอดีต: climbed) = ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

✦ go up (รูปอดีต: went up) = เพิ่มขึ้น

✦ grow (รูปอดีต: grew) = เติบโต / พัฒนา

✦ increase (รูปอดีต: increased) = เพิ่มมากขึ้น

✦ jump (รูปอดีต: jumped) = กระโดดข้าม

✦ rise (รูปอดีต: rose) = สูงขึ้น / เจริญเติบโต

✦ rocket (รูปอดีต: rocketed) = เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค:

✦ The number of enrollments increased significantly between 2005 and 2010.

✦ Production rose from 800 units in May to 1000 units the following month.

 

 

คำกริยาที่ใช้อธิบายแนวโน้มขาลงหรือรูปแบบที่ลดลง

✦ decline (รูปอดีต: declined) = แย่ลง / ตกต่ำ

✦ decrease (รูปอดีต: decreased) = ทำให้ลดลง

✦ drop (รูปอดีต: dropped) = น้อยลง / ลดลง

✦ fall (รูปอดีต: fell) = ร่วง / ตกหล่น

✦ go down (รูปอดีต: went down) = ทำให้น้อยลง

✦ plummet (รูปอดีต: plummeted) = ตกฮวบลง

✦ plunge (รูปอดีต: plunged) = ลดลงอย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างประโยค:

✦ Prices of Model X dropped significantly once Model Y became available on the market.

✦ Company profits decreased in 2013 by 15%.

 

คำกริยาและคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายแนวโน้มที่มั่นคง

✦ maintain (รูปอดีต: maintained) = รักษา / คงเอาไว้

✦ remain (รูปอดีต: remained) = ยังเหลืออยู่ / คงอยู่

✦ stay (รูปอดีต: stayed) = พักอยู่ /คงอยู่

✦ constant = ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

✦ stable = มั่นคง / แน่วแน่

✦ steady = มั่นคง

✦ unchanged = ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

 

 

คำวิเศษณ์ที่ใช้อธิบายแนวโน้มต่างๆ

✦ sharply, rapidly, quickly, steeply = อย่างรวดเร็ว

✦ considerably, significantly, substantially = อย่างสำคัญ / อย่างมาก

✦ steadily, gradually, moderately = อย่างแน่วแน่ / อย่างพอประมาณ / อย่างมั่นคง

✦ slightly, slowly = อย่างเล็กน้อย / อย่างช้าๆ

 

คำนามที่ใช้อธิบายแนวโน้มต่างๆ

✦ decline = ภาวะตกต่ำ

✦ decrease = การลดลง

✦ dip = การลดลง

✦ drop = การปล่อย / การตก / การหล่น

✦ fall = การตก / การร่วง

✦ fluctuation = ความผันผวน / การผันแปร

✦ growth = การเจริญเติบโต  / การพัฒนา / การขยายตัว

✦ increase = การเพิ่มขึ้น / การงอกเงย / การขยาย

✦ peak = จุดสูงสุด

✦ rise = การเพิ่มขึ้น

✦ slump = การตกต่ำทางเศรษฐกิจ

✦ variation = การเปลี่ยนแปลง

 

 

นอกจากจะจำเพื่อนำไปสอบแล้ว ในการทำงานหรือการสื่อสารอื่นๆ คำศัพท์เหล่านี้ยังเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะใครที่ทำงานในสายข้อมูล

อาจต้องใช้เวลาท่องจำและทำความเข้าใจสักหน่อย แต่หากหมั่นนำไปใช้ หรืออ่านอยู่บ่อยๆ รับรองว่าไม่ยากเกินความสามารถ คุณทำได้! สู้ๆ ค่า :D

 

ที่มา: vocabulary

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...