ทุน Pusan National University เรียนต่อปริญญาโท – เอก ณ เกาหลีใต้ ปี 2022

Pusan National University ติดอันดับ 10 สถาบันที่ดีที่สุดของเกาหลีใต้ มีชื่อเสียงอย่างมากในแผนกวิศวกรรม และวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งยังได้รับการยอมรับในเรื่องของการวิจัยทางวิชาการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนามนุษยชาติและสังคม

เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีที่เกาหลีใต้ ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งกองทุน Pusan National University First-Year Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากทั่วโลกที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งในระหว่างการศึกษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Pusan National University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งในระหว่างการศึกษา

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

มีคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL 550

– CBT 210

– iBT 80

– IELTS 5.5

– NEWTEPS326

– TOEIC 675 หรือมากกว่า

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ภายในต้นเดือนมีนาคม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Pusan National University First-Year Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...