ทุน Fulbright TGS 2023 เรียนต่อปริญญาโท – เอก ณ USA สูงสุด 2 ปี ไม่มีข้อผูกมัด!

เป็นเวลาหลายปีที่มูลนิธิการศึกษาไทย – สหรัฐอเมริกา (TUSEF) หรือ “ฟุลไบรท์ประเทศไทย” ให้การสนับสนุนนักเรียนไทยที่มีความประสงค์อยากเรียนต่อในต่างประเทศ เพื่อสานต่อภารกิจส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนในสหรัฐอเมริกาและไทยผ่านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา

ในครั้งนี้ ทางมูลนิธิมีความยินดีที่จะประกาศการรับสมัครทุนประจำปี FULBRIGHT THAI GRADUATE SCHOLARSHIP 2023 หรือ TGS ให้กับบุคคลไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) ในสหรัฐอเมริกาในปีการศึกษา 2023

ทุนนี้ เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาจากหลากหลายสาขา ยกเว้นแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติการทางคลินิก มีจำนวนมากถึง 7 ทุน ที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

 

 

การสนับสนุน:

– ได้รับการสนับสนุนสูงสุด 2 ปี โดยไม่มีข้อผูกมัด แบ่งออกเป็น

✦ ปีแรก 35,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท)

✦ ปีที่สอง 17,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 577,000 บาท)

– สนับสนุนตั๋วเครื่องบิน ค่าขนของกลับประเทศไทย ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ

– ได้รับ VISA J-1 Exchange Visitor สามารถฝึกงานหรือทำงานต่อได้ 9 – 18 เดือนหลังเรียนจบ

– สามารถขอวีซ่าทำงานได้หลังกลับมาประเทศไทยแล้วอย่างน้อย 2 ปี

 

 

คุณสมบัติ:

– ถือสัญชาติไทย (ไม่ถือสองสัญชาติคู่กับอเมริกัน)

– กำลังจะจบ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

– สมัครเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยต้องมีเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนด

– มีคะแนนภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุตามที่กำหนด

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

29 เมษายน 2022 ปิดระบบเวลา 17:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Fulbright Thailand

ประกาศรับสมัคร Fulbright TGS 2023

หลักเกณฑ์การสมัคร Fulbright TGS 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...