ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัย Queensland ออสเตรเลีย มูลค่ากว่า 311,000 บาท

มหาวิทยาลัย Queensland มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของออสเตรเลีย ในแต่ละปี สถาบันแห่งนี้เป็นปลายทางที่นักเรียนจากทั่วมุมโลกเลือกเดินทางมาศึกษาต่อ ทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และระดับที่สูงกว่า

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย ทางมหาวิทยาลัย Queensland จึงได้จัดทุนการศึกษา EAIT International Awards ทุนนี้ เป็นทุนช่วยเหลือแบบครั้งเดียวมูลค่า 10,000 ดอลลร์ฯ (ประมาณ 311,000 บาท) โดยจะทำการมอบให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข

 

 

รายละเอียดทุนการศึกษา:

สถาบันในสังกัด : University of Queensland

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

จำนวนทุนการศึกษา : สูงสุด 5 ทุน

มูลค่าการศึกษา : 10,000 ดอลลร์ฯ (ประมาณ 311,000 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– รับสมัครนักศึกษาจากทั่วโลก

– ลงทะเบียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ การวางแผนและการออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสถาบันที่ได้รับการยอมรับ ทั้งในต่างประเทศ และในประเทศออสเตรเลีย

 

วิธีสมัคร:

ดูวิธีสมัครและรายละเอียดได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

EAIT International Awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...