ทุน DAAD เต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโทด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่เยอรมนี ปี 2021

DAAD Helmut-Schmidt-Programme สนับสนุนผู้นำในอนาคตจากประเทศกำลังพัฒนาที่ส่งเสริมประชาธิปไตย ความยุติธรรม และต้องการพัฒนาประเทศบ้านเกิดของตน

ทุนจากกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนี เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ตามหลักธรรมาภิบาล สมัครเพื่อรับการสนับสนุนเต็มจำนวนสำหรับการเรียนต่อในครั้งนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศกำลังพัฒนา (ประเทศไทยสามารถสมัครได้) ในสาขาวิชาการเมืองและสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์และการบริหาร

– วุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีผลการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (อันดับสามของผู้สำเร็จการศึกษา)

– มีใบรับรองทักษะด้านภาษา (ข้อกำหนดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือก)

– หากมีประสบการณ์มีส่วนร่วมทางการเมืองและ/หรือทางสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– หากมีประสบการณ์การฝึกงานหรือประสบการณ์ทางวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– หลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตรมีข้อกำหนดในการสมัครที่แตกต่างกันไป

 

การสนับสนุน:

– ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง และอื่นๆ

– เบี้ยเลี้ยง 861 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 32,800 บาท)

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

DAAD HELMUT-SCHMIDT-PROGRAMME 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...