ทุนเรียนฟรีจาก Da Yeh Univesity ระดับตรี โท และเอก เรียนต่อไต้หวัน ปี 2021

Da Yeh Univesity (DYU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน ก่อตั้งเมื่อปี 1990 ในปัจจุบันมีพันธมิตรที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศทั้งในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยน และหลักสูตรสองปริญญา

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในสถาบัน ทาง Da-Yeh Univesity จึงได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ปี 2021 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก รายละเอียดดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทุกสัญชาติ (ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า)

– มีเอกสารการสมัครเข้าเรียนที่ได้รับการตอบรับแล้ว

– เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

– มีคะแนนผลการสอบระดับชาติ (เช่น Onet, GAT, PAT)

 

รูปแบบทุนการศึกษา:

ระดับปริญญาตรี : ค่าเรียนเต็มจำนวน หรือ จ่ายส่วนหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับผลการเรียน ซึ่งอาจได้รับเสนอทุนให้เป็นเวลาสูงสุดถึง 4 ปี)

ระดับปริญญาโท : ค่าเรียนเต็มจำนวน หรือ จ่ายส่วนหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับผลการเรียน ซึ่งอาจได้รับเสนอทุนให้เป็นเวลาสูงสุดถึง 2 ปี)

ระดับปริญญาเอก : ค่าเรียนเต็มจำนวน ค่าใช้จ่ายประมาณ 44,000 บาท ต่อเทอม (ขึ้นอยู่กับผลการเรียน ซึ่งอาจได้รับเสนอทุนให้เป็นเวลาสูงสุดถึง 3 ปี)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบจบการศึกษาสูงสุด

– ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

– ใบแสดงผลทดสอบทางภาษาจีน (หากยื่นสมัครหลักสูตรภาษาจีน) (TOCFL Band A, Level 2 proficiency or New HSK Level 4 proficiency)

– ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (หากยื่นสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ)

(TOEFL ITP: 390; TOEFL iBT: 42; IELTS: 3.0; หรือ TOEIC: 400)

– ใบแสดงผลการเงินจากธนาคาร (USD3,000 ~93,000 บาท)

– A declaration form

– จดหมายแนะนำ (Recommendation Letter)

– Statement of purpose (ผู้ที่สมัครปริญญาโทเท่านั้น)

 

วิธีสมัคร:

สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนแล้ว ให้ไปถึงที่มหาวิทยาลัย (เพื่อยื่นทุน) ก่อนการลงทะเบียน

สมัครที่นี่

โดยสิ่งที่ต้องเตรียม มีดังนี้

– Passport Visa (อยู่อาศัย)

– ใบจบการศึกษาและใบแสดงผลการเรียนแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากสถานทูตไต้หวัน

– ใบแสดงประกันสุขภาพ (อย่างน้อย 6 เดือนหลังจากที่ไปถึง)

– ผลตรวจสุขภาพ

– ใบแสดงผลการเงินจากธนาคาร (USD 3,000 ~93,000 บาท )

 

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร:

* 5 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม (ภาคฤดูใบไม้ร่วง) เริ่มเรียน กันยายน 2021

* 1 ตุลาคม – 10 ธันวาคม (ภาคฤดูใบไม้ผลิ) เริ่มเรียน กุมภาพันธ์ 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Da-Yeh University

Office of Foreign Affairs

 

ที่มา: thenxchapte

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...