ทุนสนับสนุนเรียนต่อ ป.ตรีที่ Brock University ประเทศแคนาดา ไม่จำกัดสัญชาติและสาขา

หลายคนต่างใฝ่ฝันถึงการเรียนต่อในต่างแดน แต่ข้อจำกัดด้านการเงินอาจเป็นอุปสรรคที่ทำให้การออกเดินทางไม่ใช่เรื่องง่าย

ดังนั้น Brock University หนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงจากประเทศแคนาดา จึงได้จัดตั้ง International Curriculum Awards ประจำปีการศึกษา 2021/2022 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ

โดยทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครจากต่างชาติที่เริ่มเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีกับทางสถาบัน แบบไม่จำกัดสาขา

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันที่มอบทุน : Brock University

– หลักสูตรที่เปิดรับ : ปริญญาตรี

– จำนวนเงินที่สนับสนุน : 1,000 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 31,000 บาท)

– จำนวนทุน : ไม่ระบุ

– เรียนต่อที่ : ประเทศแคนาดา

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่ Brock University

– ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีแรกที่เข้ามาโดยมีหลักสูตร AP สามหลักสูตรที่มีคะแนนสอบตั้งแต่ 4 ขึ้นไปในแต่ละวิชา A-level เฉลี่ยปีสุดท้าย C หรือสูงกว่า

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารตามระบุภายหลังลงทะเบียนเรียนสำเร็จแล้ว

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

เอกสารที่จำเป็น:

– ใบรับรองผลการเรียนล่าสุด

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เกรดเฉลี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสาขา)

– หลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

– TOEFL ขั้นต่ำ 100 ใน IBT (การทดสอบทางอินเทอร์เน็ต) รวมถึงขั้นต่ำ 27 ในการเขียนและ 27 ในด้านการพูด

– IELTS (ระบบทดสอบภาษาอังกฤษสากล) ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 7.0 และคะแนนการเขียน 7.0

– MELAB (Michigan English Language Assessment Battery) ด้วยคะแนนขั้นต่ำ 90 และคะแนนการเรียบเรียง 83

– PTE ACADEMIC (การทดสอบภาษาอังกฤษของเพียร์สัน) ด้วยคะแนนรวมขั้นต่ำ 68

 

หมดเขตรับสมัคร:

ประมาณกลางเดือนสิงหาคม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Brock University International Curriculum Awards

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...