สายการบิน STARLUX จากไต้หวันเปิดรับ นศ. ฝึกงาน ใครอยากเรียนรู้ธุรกิจการบิน ห้ามพลาด!!

โอกาสดีๆ กลับมาอีกครั้ง! สำหรับน้องๆ นักศึกษาคนไหนที่อยากเรียนรู้งานสนามบิน งานในธุรกิจการบิน ร่วมกับสายการบินจากประเทศไต้หวัน ห้ามพลาด!!

สายการบิน STARLUX เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานประจำปี 2021 ชวนผู้ที่สนใจมาร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้แบบภาคสนามในแบบที่ไม่เหมือนใคร

สายการบิน STARLUX ก่อตั้งโดยอดีตผู้บริหารสายการบิน EVA Airways มีเป้าหมายที่จะยกระดับให้เทียบเท่า Emirates แห่งเอเชียตะวันออก พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้คลื่นลูกใหม่ได้แสดงผลงาน

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

– งานบริการผู้โดยสาร

– งานขนส่งสินค้า

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสัญชาติ

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– สามารถทำงานแบบกะหมุนเวียนได้ รวมถึงการทำงานในวันหยุด

– มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

– เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้:

– ประวัติโดยย่อ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับนักศึกษาสัญชาติไทย)

– สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

– จดหมายแสดงความประสงค์ยื่นขอฝึกงาน (จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสายการบิน STARLUX เท่านั้น)

 

ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งต้องแนบมาในอีเมลสมัคร มีดังนี้ (ข้อมูลทั้งหมดต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษ)

– ชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

– สถาบันในสังกัด (ชื่อมหาวิทยาลัย / คณะที่เรียนอยู่)

– ข้อมูลการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมล)

– ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (เลือกได้เพียงตำแหน่งเดียว)

 

กำหนดระยะเวลา:

– ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : 1 เดือนก่อนเริ่มการฝึกงาน

– วันที่ประกาศผล : 20 วันก่อนเริ่มฝึกงาน

– ช่วงเวลาฝึกงาน : พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน – ธันวาคม

**มหาวิทยาลัยสามารถปรับและกำหนดวันฝึกงานได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด**

 

วิธีสมัคร:

ส่งเอกสารดังระบุไปที่อีเมล Krisskajonchai@starlux-airlines.com และ Kittichartsiritam@starlux-airlines.com

 

ใครสนใจอย่ารอช้า นี่อาจเป็นประสบการณ์ใหม่ที่พาคุณไปสู่โลกที่กว้างกว่าก็เป็นได้ :)

 

ที่มา: thenxchapter

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...