ทุนปริญญาโทจาก Université Paris-Saclay สูงสุด 360,000 บาท/ปี ที่ประเทศฝรั่งเศส

Université Paris-Saclay ประเทศฝรั่งเศส มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาโครงการทางวิชาการผ่านการวิจัยจนถึงระดับปริญญาเอก

นั่นก็คือทุน Université Paris-Saclay IDEX scholarship ประจำปีการศึกษา 2021-2022 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนการศึกษา 10,000€ (ราว 360,000 บาท) ต่อปี ตลอดระยะเวลาการศึกษา

– ทุนสนับสนุนการเดินทาง และค่าวีซ่าสูงสุด 1,000€ (ราว 36,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ที่ Université Paris-Saclay ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ได้จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่ Université Paris-Saclay ในหลักสูตรที่ทางทุนการศึกษากำหนด

– มีอายุไม่เกิน 30 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

– สอบถามเพิ่มเติมทางอีเมลที่ [email protected]-saclay.fr

 

ปิดรับสมัคร:

16 พฤษภาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

universite-paris-saclay

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...