ทุนฝึกงานเต็มจำนวน OIST Japanese ณ ประเทศญี่ปุ่นสูงสุด 12 สัปดาห์ (ไม่ต้องใช้ผลคะแนนภาษา)

มาแล้ว! ทุนที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้ทดลองสร้างประสบการณ์ใหม่ในการฝึกงานต่างประเทศ!

OIST Japanese Internship Program 2021 เป็นโครงการฝึกงานภาษาญี่ปุ่นที่สนับสนุนทุนเต็มจำนวนให้กับผู้สมัครที่ได้รับเลือกสำหรับการฝึกงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอกินาวา

ทุนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระหว่างการฝึกงาน เปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้สำเร็จการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน ELTS หรือภาษาอื่นๆ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้คนได้อย่างมากมาย

ผู้ที่สนใจมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลย

 

 

รายละเอียดโครงการ OIST Japanese Internship Program 2021:

– สถานที่ฝึกงาน : ประเทศญี่ปุ่น

– ระยะเวลาฝึกงาน : 10 – 12 สัปดาห์

 

การสนับสนุน:

ทุนเต็มจำนวนจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอกินาวาครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังนี้

– ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ สำหรับผู้สมัครที่ได้รับเลือก

– ค่าประกันภัย

– เงินสนับสนุนวีซา

– ที่พักในหรือนอกมหาวิทยาลัย

– เงินสนับสนุนค่าเดินทาง

– เบี้ยเลี้ยง 2,400 เยนต่อวัน หรือประมาณ วันละ 690 บาท (ต้องเสียภาษี)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– ฟิสิกส์

– เคมี

– ชีววิทยา

– ประสาทวิทยาศาสตร์

– คณิตศาสตร์

– วิทยาศาสตร์การคำนวณ

– สิ่งแวดล้อม

– นิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์ทางทะเล

– วิทยาศาสตร์

– วิศวกรรมและการแพทย์ เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทที่สถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น หรือต่างประเทศ

– ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตรการศึกษา หรือเป็นผู้จบการศึกษาในปีที่ผ่านมาก่อนเปิดรับสมัคร

– เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

– ต้องได้รับการอนุมัติการฝึกงานจากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

– ผู้สมัครต้องมีภูมิหลังทางวิชาการตามที่ทาง OIST ต้องการ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Curriculum Vitae

– Personal Statement

– Academic Transcript

– Recommendation Letter

– ID Photo

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

OIST Japanese Internship Program 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...