ทุนเต็มจำนวน “ฝึกงานที่เกาหลีใต้” ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ไม่กำหนด IELTS / TOEFL

โอกาสดีของนักศึกษาไทยที่จะได้เปิดประสบการณ์การฝึกงานในองค์กรระดับนานาชาติอย่าง GIST ซึ่งเป็นการฝึกงานภาคฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงผู้ตอบรับการฝึกงานจากผู้สมัครจากต่างประเทศเป็นประจำทุกปี

โครงการฝึกงาน Global Internship Program South Korea 2021 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับทุนการศึกษาฝึกงานแบบเต็มจำนวน โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะได้ฝึกงานที่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์

มาดูรายละเอียดกันเลย

 

 

สาขาที่เปิดฝึกงาน:

– คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาการคอมพิวเตอร์

– คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

– สำนักวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

– คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

– สถาบันวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

– สถาบันฟิสิกส์และเคมี

– ภาควิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์

– สถาบันเทคโนโลยีบูรณาการ

 

เกณฑ์คุณสมบัติ:

– นักศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาติหรือนักศึกษาปริญญาโท ไม่จำกัดสัญชาติ

– เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป

– ก่อนสมัครโปรดตรวจสอบข้อกำหนดคุณสมบัติของ GIP

– การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติจะส่งผลให้ใบสมัครของคุณไม่ได้รับการดำเนินการ

 

การสนับสนุน:

ทุนเต็มจำนวนนี้จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนเหล่านี้

– การค้นคว้าในห้องปฏิบัติการที่ดีที่สุดในโลกจาก GIST Graduate Schools

– ค่าตั๋วเครื่องบินครึ่งหนึ่งของเที่ยวบินไปและกลับ

– เบื้อเลี้ยงรายเดือน

– ค่าหอพัก

– ค่าเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ

– ค่าชั้นเรียนภาษาเกาหลี

– ค่าชั้นเรียนวัฒนธรรมเกาหลี

 

วิธีสมัคร:

กรอกใบสมัครให้เสร็จสิ้น และแนบเอกสารเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อย

– ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ฉบับทางการ)

– ใบรับรองเกรดเฉลี่ย (ฉบับทางการ)

– จดหมายแนะนำ

– ผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (หรือใบรับรองที่ระบุภาษา / สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ)

ที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากนี้ คือไม่มีการกำหนดคะแนน IELTS / TOEFL จึงเปิดเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

 

หมดเขตรับสมัคร:

12 มีนาคม 2021

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ออกให้จากสถาบันในประเทศซึ่งมีความน่าเชื่อถือแทนผลคะแนนสอบดังกล่าว พร้อมแนบใบสมัครที่สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด

อย่ารอช้า นี่อาจเป็นก้าวแรกสู่ความสำเร็จของคุณก็เป็นได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

2021 Global Intern Program

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...