ทุนจากรัฐบาลเบลเยียม ให้เรียนต่อปริิญญาโท พร้อมได้เบี้ยเลี้ยงสูงสุด 300,000 บาท

The Flemish Ministry of Education and Training มอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโท ให้กับนักเรียนที่มีความโดดเด่นจากทั่วโลก ศึกษาต่อที่เขต Flanders และนคร Brussels ประเทศเบลเยียม

ทุนนี้มีชื่อว่า A Master Mind Scholarship ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าครองชีพ ตลอดระยะเวลาการศึกษาเลยล่ะ หากสนใจก็ไปดูรายละเอียดกัน!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ยกเว้นค่าเล่าเรียนต่อปีการศึกษา

– เงินสนับสนุนสูงสุด €8,200 (ราว 300,000 บาท) ครอบคลุมได้ทั้งค่าประกันสุขภาพ, ค่าที่พัก และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในทุกสาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาระดับสูงของ Flemish ยกเว้น ใน 3 หลักสูตรนี้

– Preparatory programmes

– Bridging programmes

– Distance learning

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

– จบการศึกษาหลักสูตรก่อนหน้าจากสถาบันการศึกษาระดับสูงที่ตั้งอยู่นอก Flanders

– ผู้สมัครได้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่สถาบันการศึกษาระดับสูงของ Flemish

– ผู้สมัครควรมีศักยภาพ และมีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 3.5 (เต็ม 4.0)

– มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เช่น IELTS อย่างน้อย 7.0, TOFEL อย่างน้อ 94 หรือคะแนนภาษาอังกฤษระดับ C1 หรือเทียบเท่า

– นักเรียนที่สมัครหลักสูตรปริญญาโทสาขา Arts ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างน้อง IELTS 6.5, TOEFL 90 หรือระดับ B2 หรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต

– สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน

– CV

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– หลักฐานระดับความสามารถภาษาอังกฤษ

– Letter of motivation

– Letters of recommendation จำนวน 2 ฉบับ

– ประกาศนียบัตรผลงานที่เคยได้รับ (ต้องแนบคำแปลเป็นภาษา Dutch, French, German หรือ English ที่ได้รับการรับรอง)

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2021 (เที่ยงคืนตามเวลา GMT+1)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinflanders

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...