ทุนปริญญาโทกว่า 91 ทุน สูงสุด 360,000 บาท ในทุกสาขาวิชาที่ U-Paris ประเทศฝรั่งเศส

ทุนการศึกษาจาก Université de Paris ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กับทุน MIEM Excellence Scholarship Campaign Université de Paris โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาที่เป็นสากล และเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่น

ถือเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาทั้งหมด 91 ทุน แบ่งเป็นดังนี้

– Science Faculty: ทุนการศึกษา 35 ทุน ทุนละ €8000 (ราว 290,000 บาท)

– Health Faculty: ทุนการศึกษา 28 ทุน ทุนละ €10000 (ราว 360,000 บาท)

– Social Sciences & Humanities Faculty: ทุนการศึกษา 35 ทุน ทุนละ €8000 (ราว 290,000 บาท)

– IPGP: ทุนการศึกษา 7 ทุน ทุนละ €10000 (ราว 360,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ดังนี้

ค้นหาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่นี่

ค้นหาหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Université de Paris

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศ และบางหลักสูตรต้องได้รับปริญญาตรีภาษาฝรั่งเศสเทียบเท่ากับชาวต่างชาติ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

Resume/CV

สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

สำเนาผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับ International Relations and Strategy Office (SRI) ทางอีเมลที่ scholarship.programs.miem-mires@u-paris.fr

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

MIEM Excellence Scholarship Campaign Université de Paris

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...