ทุน 100% โครงการ Young Professional Fellowship ให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมที่มัลดีฟส์

เปิดรับสมัครแล้ว! กับโครงการ III-Young Professional Fellowship Maldives’21 เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 35 ปี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพระดับโลก และเสริมสร้างศักยภาพของตัวเอง ที่ประเทศมัลดีฟส์

นอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ใส่ในเรซูเม่ได้สวยๆ แล้ว ยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย!! เพราะโครงการนี้สามารถสมัครขอทุนเต็มจำนวนได้ 100% หากสนใจก็เลื่อนลงไปดูรายละเอียดกัน :)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 15 ทุน ครอบคลุมทุกอย่างขณะเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

– ที่พักตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

– เกียรติบัตรรับรอง

– อาหารทุกมื้อ

– กิจกรรมต่างๆ และงานเลี้ยงฉลอง

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 – 16 มีนาคม 2021 ที่ประเทศมัลดีฟส์

 

หัวข้อที่จะได้เรียนรู้:

– Covid-19 and its Vaccine Crisis

– Civil Rights, Virtue and Tranquility

– Development of Science and Technology

– Entrepreneurship

– Anti-Patriarchal Model

– UNSDG-7 Affordable and Clean Energy for All

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

– เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมและมิตรภาพระดับโลกระหว่างคนยุคใหม่ทั่วโลก

– เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และรู้ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

– เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลก และสถานการณ์อันเนื่องมาจากการพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

– เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น รู้แนวทางเชิงบวกต่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อให้มีชีวิตที่มีสุขภาพดี และมีสันติสุข

– เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้พบกับความงดงามของวัฒนธรรมประเทศมัลดีฟส์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ไม่จำกัดสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจากทุกมุมโลกที่กระตือรือร้นจะทำงานให้กับ UNSDG มีสิทธิ์สมัคร

– มีอายุระหว่าง 16-35 ปี

– ต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้น

– มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมทางการศึกษา

– ผู้ที่มีแรงบันดาลใจแต่ไม่มีประสบการณ์ทางสังคมก็มีสิทธิ์สมัครได้เช่นกัน แต่ต้องแสดงวิสัยทัศน์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

– ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รูปถ่าย

– สำเนาหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน

– หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

– ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 25$ (ราว 750 บาท)

 

กำหนดการรับสมัคร:

– ปิดรับสมัคร: 20 กุมภาพันธ์ 2021

– สัมภาษณ์: 23 กุมภาพันธ์ 2021

– ประกาศผล: 26 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

IIIYoungProfessionalFellowshipMaldives21

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...