Fund Internship Program โปรแกรมฝึกงานมีเบี้ยเลี้ยงจาก IMF สูงสุด 12 สัปดาห์ที่สหรัฐฯ

Fund Internship Program (FIP) คือโครงการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เข้าร่วมฝึกงาน พร้อมได้เงินเดือนในภาคฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา

ไม่ว่าจะมองเห็นอนาคตของตัวเองในองค์กรระหว่างประเทศ หรือเพียงแค่อยากรู้เกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติงานระดับนานาชาติ นี่เป็นโอกาสที่ดีในการทำความคุ้นเคยกับทั้งสองอย่าง และได้ใช้ทักษะความสามารถที่มีเพื่อรับประสบการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– นักศึกษาฝึกงานจะได้รับค่าตอบแทนดังนี้

– เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน

– ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ

– ประกันสุขภาพ

 

ระยะเวลา และสถานที่เข้าร่วมโครงการ:

ระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม (ราว 10 – 12 สัปดาห์) ที่สำนักงานใหญ่ IMF กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้

– law

– monetary and international economics

– public finance

– financial markets

– economics

– หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา และจะกลับไปศึกษาต่อหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฝึกงาน

– นักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุต่ำกว่า 32 ปี และเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือกำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาโทต้องมีอายุต่ำกว่า 28 ปี และเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– สำหรับผู้สมัครด้านนิติศาสตร์ ต้องจบการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีด้าน LLM, J.D หรือเทียบเท่า และมีอายุต่ำกว่า 32 ปี

– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการพูดและการเขียนอย่างดีเยี่ยม

– มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้คอมพิวเตอร์อย่างดีเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV/Resume

– ใบรับรองผลการเรียนล่าสุด

– ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

– หลักฐานระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– ตอบคำถามการสมัครให้ครบทุกข้อ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

imf.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...