ทุนปริญญาตรี & ปริญญาเอก ที่ Singapore University of Technology and Design

ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ ในสถาบันการศึกษาที่ขึ้นชื่ออย่าง Singapore University of Technology and Design (SUTD)

โดยมีทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีอย่าง The ASEAN Undergraduate Scholarships (AUS) และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกอย่าง SUTD President’s Graduate Fellowship (PhD) หากสนใจก็ไปดูรายละเอียดทุนเพิ่มเติมด้านล่างกันเลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

SUTD President’s Graduate Fellowship (PhD)

– ทุนสนับสนุนการศึกษา S$3,000 (ราว 68,000 บาท)

The ASEAN Undergraduate Scholarships (AUS)

– สนับสนุนค่าเล่าเรียน สำหรับการลงทะเบียนเรียนระยะเวลาปกติไม่เกิน 4 ปี ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ SUTD

– ค่าครองชีพ $5,800 (ราว 130,000 บาท) ต่อปีการศึกษา

– ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานในสิงคโปร์เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามปีเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

ARCHITECTURE AND SUSTAINABLE DESIGN (ASD)

DESIGN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DAI)

ENGINEERING PRODUCT DEVELOPMENT (EPD)

ENGINEERING SYSTEMS AND DESIGN (ESD)

INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY AND DESIGN (ISTD)

SPECIAL PROGRAMMES

 

ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังนี้

SUTD PHD PROGRAMME

SUTD-NUS JOINT PHD PROGRAMME

ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD (EDB) INDUSTRIAL POSTGRADUATE PROGRAMME

SUTD ENGINEERING DOCTORATE (ENGD) PROGRAMME

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 12 ปี หรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์หรือเคมี เป็นที่ต้องการ

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สมัคร

– ต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม

– มีผลระดับทักษะภาษาอังกฤษตามคุณสมบัติรับเข้าศึกษาต่อของทาง SUTD

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ ดูวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

19 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sutd

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...