ทุนเต็มจำนวนที่ Qatar University ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ภาคการศึกษา Fall 2021 ที่กาตาร์

เปิดรับสมัครอีกครั้งกับทุน Qatar University Scholarships ศึกษาต่อที่ Qatar University ประเทศกาตาร์ โดยเป็นทุนเต็มจำนวนระดับสูงกว่าปริญญาตรี สำหรับภาคการศึกษา Fall 2021 ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา

โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน ยกเว้นทั้งค่าเล่าเรียน ค่าหลักสูตร ค่าธรรมเนียมหนังสือเรียน อีกทั้งยังมีที่พัก และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ให้อีกด้วย หากสนใจดูรายละเอียดที่ด้านล่างได้เลย :)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– การยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหลักสูตร

– ที่พักของทางมหาวิทยาลัย

– การยกเว้นค่าธรรมเนียมหนังสือเรียน

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับรายปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.8

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.0 พร้อมคะแนนสอบมาตรฐาน (เช่น GRE, GMAT)

– มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนเฉพาะของทางมหาวิทยาลัย และหลักสูตรการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ โดยสามารถดูวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

qu.edu.qa

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...