รวมคำศัพท์ & วลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์และควรรู้ไว้ก่อนสัมภาษณ์งาน!

คำศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์และควรรู้ไว้ก่อนสัมภาษณ์งาน! ครอบคลุมทั้งประเด็น ‘บุคลิกภาพ’, ‘จุดแข็ง’, ‘ประสบการณ์การทำงาน’ และ ‘เป้าหมายในอนาคต’

รับรองว่าหากเรียนรู้คำศัพท์และวลีเหล่านี้ไว้ เมื่อต้องสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างแน่นอน! ไปดูกันเลย ^^

 

 

อธิบายบุคลิกภาพ

– Easy-going: เป็นคนที่ผ่อนคลายและเข้ากับคนง่าย

– Hard-working: เป็นคนที่ทำงานได้ดีและไม่เกียจคร้าน

– Committed: เป็นคนที่มุ่งมั่นและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรหรือบุคคล

– Trustworthy: เป็นคนที่สามารถพึ่งพาได้

– Honest: เป็นคนที่ซื่อสัตย์ พูดความจริง

– Focused: เป็นคนที่โฟกัส ไม่วอกแวก

– Methodical: เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล

– Proactive: เป็นคนที่สามารถทำงานตามขั้นตอนได้จนสำเร็จโดยไม่ต้องควบคุม

 

 

อธิบายจุดแข็ง

– Organization: จัดการได้อย่างเป็นระบบระเบียบ

– The ability to multitask: มีความสามารถในการทำงานได้หลายอย่างพร้อมกัน

– Perform to a deadline: มีความสามารถทำงานได้เสร็จตามกำหนดเวลา

– Solve problems: มีความสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยอดเยี่ยม

– Communicate well: มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม

– Work in an international environment and with people from all over the world: มีความสามารถการทำงานในสภาพแวดล้อมนานาชาติได้

– Speak foreign languages: มีความสามารถพูดภาษาต่างประเทศได้

– Enthusiasm: มีความกระตือรือร้น

 

 

อธิบายประสบการณ์การทำงาน

– I have five years’ experience as a waitress/in retail/as a teacher

– I worked in retail for seven years and was promoted to manager in my second year

– I studied at the University of Queensland

– I worked for Anderson and Assoc. as a lawyer

 

 

อธิบายเป้าหมายในอนาคต

– I’m looking to further my skills as a barista/in hospitality, as a childcare worker/in early childhood education

– I want to further my career in physiotherapy/as a physiotherapist, in administration/as an administrator, in retail/as a branch manager

– I believe your company is an important player in its industry

– I feel my skills set is a perfect fit for your team and I can contribute by…

 

 

นอกเหนือจากคำศัพท์และวลีเหล่านี้ การค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลของบริษัทก็เป็นสิ่งสำคัญ! เตรียมตัวให้พร้อมแล้วลุยกับการสัมภาษณ์ตำแหน่งงานในฝันให้เต็มที่นะ! :)

 

ที่มา: ef

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...