ทุน CSC Scholarship ระดับ ป.ตรี – โท – เอก ที่ Qinghai University ประเทศจีน

ช่วงเวลาแบบนี้ถือเป็นอีกช่วงเวลาทองสำหรับนักล่าทุนทุกคน!! เพราะมีทุนการศึกษากำลังเปิดรับสมัครรัวๆ เลยล่ะ หนึ่งในนั้นคือทุนจากรัฐบาลจีนอย่าง CSC Scholarship สนับสนุนโดย China Scholarship Council

ทุนการศึกษานั้นก็มอบให้กับหลากหลายสถาบันทั่วประเทศจีนที่เข้าร่วมโครงการ หนึ่งในนั้นคือ Qinghai University มีหลักสูตรการสอนทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์, เกษตรกรรม, การแพทย์ และการจัดการ รายละเอียดทุนดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าที่พัก

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าครองชีพ 2,500 – 3,500 หยวน (ราว 12,000 – 16,000 บาท) ต่อเดือน

– คอร์สเรียนภาษาจีน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี

– ระดับปริญญาโท

– ระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่เป็นพลเมืองประเทศจีน

– มีสุขภาพกายและใจที่ดี

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า (การศึกษา 12 ปี)

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (การศึกษา 16 ปี)

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท (การศึกษา 18 ปี)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Recommendation letters จำนวน 2 ฉบับ

– ใบรับรองผลการเรียนของหลักสูตรก่อนหน้า

– ใบรับรองการจบการศึกษาของหลักสูตรก่อนหน้า

– Study plan / Research plan

– Statement of Purpose

– Acceptance letter (ถ้ามี)

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFL

– ใบรับรองแพทย์

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

qhu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...