เชิญน้องๆ ม.ปลาย ประกวดโครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ชิงทุนการศึกษา!

โครงการนี้เป็นการประกวดโครงการในหัวข้อ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” เพื่อคัดเลือกโครงการที่พัฒนาโดยนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโรงเรียนเครือข่าย Clean Energy School เพื่อรับทุนสนับสนุนจัดกิจกรรมในโรงเรียน

โดยมีทุนการศึกษาสูงสุดถึง 20,000 บาท จำนวน 120 ทุน ทั้งระดับภูมิภาค และโครงการดีเด่น น้องๆ ระดับมัธยมปลายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถรับเกียรติบัตรเพื่อสมัคร TCAS รอบที่ 1 ได้อีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่ารางวัลที่จะได้รับ:

– เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ รับรองโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สามารถใช้ประกอบการยื่นสมัคร TCAS รอบที่ 1 ได้

– โครงการที่ได้รับคัดเลือกภาคละ 20 โครงการ รวม 5 ภาค จะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา โครงการละ 10,000 บาท

– โครงการที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่น จำนวนภาคละ 4 โครงการ จะได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติม โครงการละ 50,000 บาท

 

ระดับการศึกษา:

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด:

– เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

– สมัครเป็นทีม หนึ่งทีมประกอบด้วยนักเรียนอย่างน้อย 2 คน และครูที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน

– หนึ่งโรงเรียนสามารถส่งโครงการได้ไม่จำกัดโครงการ และไม่จำกัดจำนวน

– นักเรียนแต่ละคนสามารถส่งผลงานประกวดได้เพียง 1 โครงการ

– อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนสามารถเป็นที่ปรึกษาได้หลายทีม

 

กลุ่มการประกวด:

– พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

– พลังงานไฟฟ้าจากขยะ

– พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล

– พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

 

ลักษณะโครงการที่ส่งเข้าประกวด:

– เป็นโครงการที่เน้นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด

– เป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน

– เป็นโครงการที่สามารถพัฒนาแนวคิดไปสู่การปฏิบัติได้

– เป็นโครงการที่ไม่เคยส่งประกวดและได้รับรางวัลในโครงการอื่นๆ มาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครทางอีเมลมาที่ contact@n-4-life.com โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

25 ธันวาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– n-4-life

– โครงการฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...