Aalto University Scholarship programme ทุน 50% – 100% ทุกระดับปริญญา ที่ฟินแลนด์

ทุนการศึกษาจาก Aalto University ประเทศฟินแลนด์ นั่นคือทุน Aalto University Scholarship programme ทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองในประเทศยุโรป

โดยเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ 50% – 100% ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร และการประเมินทางวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนหมวด A ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100%

– ทุนหมวด B ทุนการศึกษายกเว้นค่าเล่าเรียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่เป็นพลเมืองนอกประเทศยุโรปมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องการศึกษาระดับปริญญาโท

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา

– สำเนาพาสปอร์ต

– สำเนารับรองผลภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

เมื่อสมัครเข้าศึกษาต่อก็สามารถสมัครขอทุนการศึกษาได้ สมัครเข้าเรียนได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ระดับปริญญาตรี: 7 – 20 มกราคม 2021

ระดับปริญญาโท: 4 มกราคม 2021

ระดับปริญญาเอก: ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

aalto

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...