ทุน XJTU CSC Scholarship 2021 ระดับสูงกว่า ป.ตรี ที่ Xi’an Jiaotong U. ประเทศจีน

สมัครเลย! ทุนศึกษาต่อที่ Xi’an Jiaotong University (XJTU) มหาวิทยาลัยชื่อดังที่ขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีน อีกทั้งยังติดหนึ่งใน 10 อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศ และอยู่ใน China’s Ivy League อีกด้วย

เป็นทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลจีนอย่าง XJTU CSC Scholarship 2021 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมดังนี้

– ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ที่พักฟรี

– ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ

– หลักสูตรภาษาจีน

– ค่าครองชีพ 3,000 – 3,500 หยวน (ราว 14,000 – 16,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กว่า 20 สาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน ตรวจสอบได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ ที่ไม่ใช่พลเมืองประเทศจีน

– มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

– มีความสามารถด้านการวิจัย

– ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ขณะสมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

– CV

– ใบรับรองผลการเรียน

– ใบรับรองการจบการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาก่อนหน้า

– Recommendation Letters จำนวน 2 ฉบับ

– Research Plan / Study Plan

– ผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)

– ผลคะแนนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน (ถ้ามี)

– สำเนาพาสปอร์ต

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...