ทุนจาก Tsinghua University ศึกษาต่อป.โท & ป.เอก ที่มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในประเทศจีน!

ทุนศึกษาต่อที่ประเทศจีนที่มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง! กับทุนจาก Tsinghua University ให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับทางมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจาก QS World ว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในประเทศจีน และเป็นอันดับต้นๆ ของเอเชีย!

Tsinghua University มีสาขาวิชาที่หลากหลายให้ผู้สมัครเลือกศึกษาต่อกว่า 43 สาขาวิชา อีกทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนยังเป็นคอร์สภาษาอังกฤษทั้งหมดด้วย! โอกาสแบบนี้พลาดไม่ได้เลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา 2 ประเภท ได้แก่

1. Chinese Government Scholarship (CGS)

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

– หอพักในมหาวิทยาลัย

– ประกันสุขภาพ

 

2. Tuition Scholarship

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหรือบางส่วน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

– สามารถสมัครขอต่อระยะทุนการศึกษาได้ทุกปี หากถึงเกณฑ์ตามที่ทางทุนกำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดูสาขาวิชาที่เปิดสอนและเกณฑ์แต่ละหลักสูตรได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศจีนมีสิทธิ์สมัคร

– มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

– มีสุขภาพดี มีความประพฤติเรียบร้อย และเต็มใจจะปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศจีน และกฎของมหาวิทยาลัย

– มีความสามารถรวมถึงผลวัดระดับทักษะภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Personal Statement

– แผนการวิจัย (ระดับปริญญาเอก)

– ใบรับรองการจบการศึกษาของวุฒิการศึกษาล่าสุด

– ใบรับรองผลการเรียน ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา สามารถส่งใบรับรองผลการเรียนที่ระบุคะแนนทั้งหมดก่อนได้

– ผลการสอบวัดระดับทักษะภาษาจีน HSK หรือภาษาอังกฤษตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด

– Academic recommendation letters 2 ฉบับ

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

รอบที่ 1: 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2020

รอบที่ 2: 1 มกราคม 2021 – 1 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tsinghua

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...