โปรแกรมฝึกงาน OECD สำหรับนักศึกษาป.ตรี – ป.เอก พร้อมค่าครองชีพ 700 ยูโร!

OECD Internship Programme คือโปรแกรมการฝึกงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีแรงบันดาลใจสูงจากภูมิหลังที่หลากหลายเข้าร่วมฝึกงานกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน

โครงการฝึกงานนี้เปิดให้สมัครสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรทั้งปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก นักศึกษาฝึกงานที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำงานจากระยะไกลจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินช่วยเหลือค่าครองชีพประมาณ 700 ยูโร (ราว 25,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ OECD ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาจากทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาตลอดระยะเวลาของการฝึกงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ OECD

– สามารถฝึกงานขั้นต่ำได้อย่างน้อย 1 เดือน

– มีความสามารถในการใช้ภาษาทางการหนึ่งในสองภาษาของ OECD (อังกฤษและฝรั่งเศส)

– ความรู้ภาษาอื่นๆ ที่สามารถใช้ใน OECD ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมของทีมหลากหลายวัฒนธรรมและนานาชาติ

– แสดงให้เห็นถึงทักษะทางไอที และการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– cover letter

– motivation letter

– สำเนาพาสปอร์ต

– ใบรับรองการเป็นนักศึกษา

– ประกันสุขภาพ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

oecd & FAQs

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...