ทุนฝึกงาน NIGINTERN 2021 สาขา Genetics & Life Sciences ที่สถาบัน NIG ประเทศญี่ปุ่น

สนใจฝึกงานที่ต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นใช่หรือไม่?? ถ้าอย่างนั้นต้องรู้จักโครงการ NIGINTERN แล้วล่ะ!! National Institute of Genetics (NIG) แห่ง SOKENDAI ได้เสนอโครงการฝึกงานด้านการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่ต้องการได้รับประสบการณ์การวิจัยในสาขา genetics และ life sciences

โดยโครงการฝึกงานนี้ประกอบไปด้วย การฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์, การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพื่อหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ในตอนท้ายของโครงการ ผู้เข้าร่วมจะต้องนำเสนอประสบการณ์ของแต่ละบุคคลผ่าน “NIGINTERN Reports Symposium” อีกทั้งยังมีคอร์สเรียนภาษญี่ปุ่นให้อีกด้วย :D รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– การเดินทางระหว่างสนามบิน – NIG

– ที่พักของทางสถาบัน

– ประกันการเดินทาง

– ค่าอาหาร 1,500 JPY (ราว 430 บาท) ต่อวัน

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

17 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2021 ที่ National Institute of Genetics (NIG) ประเทศญี่ปุ่น

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในด้าน genetics และ life sciences

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นขณะสมัครโครงการฝึกงาน

– ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ในปีการศึกษาก่อนสุดท้ายก่อนจบหลักสูตร เช่น เป็นนักศึกษาในปีที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี, เป็นนักศึกษาในปีที่ 2 ของหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี, เป็นนักศึกษาในปีที่ 1 ของหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี, เป็นนักศึกษาในปีที่ 4 ของหลักสูตร 5 ปี หรือ เป็นนักศึกษาในปีที่ 5 ของหลักสูตร 6 ปี เป็นต้น

– นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาเอกกับ NIG มีสิทธิ์สมัคร

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Letter of Motivation / Self advertisement (ไม่เกิน 500 คำ)

– Curriculum Vitae

– สำเนาสแกนใบรับรองผลการเรียน

– Recommendation Letters จำนวน 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

7 มกราคม 2021 (ตามเวลาญี่ปุ่น; JST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

nig.ac.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...