การพัฒนาทักษะชีวิต : คอร์สเรียนที่จะทำให้คุณวางชีวิตได้สมดุลและรู้จักตัวเองได้มากยิ่งขึ้น

การทำความเข้าใจในความคิดของตัวเอง รวมไปถึงการวางแผนเพื่อให้ทุกๆ วันเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่สร้างความสุขให้กับคุณ ถือเป็นหนึ่งในทักษะจำเป็นสำหรับชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องเผชิญกับความตึงเครียดอยู่เสมอ

ด้วยเหตุนี้ ทาง CHULAMOOC จึงได้พัฒนาและเปิดอบรมให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร “การพัฒนาทักษะชีวิต” บนช่องทางออนไลน์

 

 

การพัฒนาทักษะชีวิต:

วิชานี้จะมีเนื้อหาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาตนเองในด้าน ทักษะชีวิต ผ่านการสื่อสารภายในตนเองและการแนะแนว สำหรับเนื้อหาทั้งหมด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การสื่อสารภายในตนเอง การแนะแนวเบื้องต้น และการทำสมุดแปลนชีวิต

 

แบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

– Introduction (การใช้สมุดแปลนชีวิตและผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ CU Community Engagement ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

– ปริทัศน์การแนะแนวเบื้องต้น

– การแนะแนวตามบริบทสถานศึกษากับการพัฒนาทักษะชีวิต

– ปริทัศน์การสื่อสารภายในตนเอง

– การประยุกต์ใช้การสื่อสารภายในตนเองสำหรับเยาวชนเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

– ปริทัศน์การใช้สมุดแปลนชีวิต

– การประยุกต์ใช้สมุดแปลนชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต

 

 

คุณสมบัติ:

นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

สิ้นสุดชั้นเรียน:

31 มกราคม 2564

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

การพัฒนาทักษะชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...