ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ Laurentian University ประเทศแคนาดา

เปิดรับสมัครแล้ว!! กับทุน Academic Excellence Scholarships ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ Laurentian University หนึ่งในมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อแห่งประเทศแคนาดา

โดยเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 60,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 1,400,000 บาท) สำหรับนักศึกษาปีแรกที่ลงทะเบียนเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาตรี รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุน 40,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 900,000 บาท) สำหรับนักศึกษาผลการเรียนเฉลี่ย 80% – 89.9%

– ทุน 60,000 ดอลลาร์แคนาดา (ราว 1,400,000 บาท) สำหรับนักศึกษาผลการเรียนเฉลี่ย 90% – 100%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Advertisements

– Science

– Mathematics

– Communications

– Engineering

– Economics

– Environment

– Visual Studies

– Health

– Humanities

– Music

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด

– มีทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

– มีความกระตือรือร้น มีความยืดหยุ่น และมีความมั่นใจ

– มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานทักษะภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

laurentian

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...