ทุน CSC Scholarship ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ด้านวิศวฯ & วิทยาฯ ที่ NPU ประเทศจีน

สมัครเลย! กับทุน CSC Scholarship 2021-2022 ทุนการศึกษาเต็มจำนวนสนับสนุนโดยรัฐบาลจีน ระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ North Western Polytechnical University (NPU)

ทุนการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนโดดเด่นได้ศึกษาที่ NPU มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมืองซีอาน เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ และเน้นการทำวิจัยวิศวกรรม รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์​และวิทยาศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่เป็นพลเมืองประเทศจีน

– มีสุขภาพกายและใจที่ดี

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (การศึกษา 16 ปี)

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท (การศึกษา 18 ปี)

– มีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งและมีผลการเรียนที่ดี

– มีผลวัดระดับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนตามที่ทางทุนกำหนดดังด้านล่าง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

npuinternationalcollege

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...