สอบชิงทุน AYP โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 10 ประจำปี 2021

ประกาศคัดเลือกนักเรียนสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา! กับทุน High School Academic Year Program in America (AYP) รุ่นที่ 10 ประจำปี 2021-2022 กำหนดการเดินทางระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2021

ทุน AYP นั้นมีทุนสนับสนุนจากการสอบชิงทุน ทั้งทุนค่าโครงการเต็มจำนวน, ทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน และทุนสมทบค่าโครงการ-ค่าตั๋วเครื่องบิน นักเรียนที่สนใจสอบชิงทุนสามารถสมัครทางออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. แบบใช้ทุนสมทบจากผู้ปกครองชำระค่าโครงการเต็มจำนวน 400,000.-บาท นักเรียน-ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อโทร 02-374-1300 หรือสายด่วน 086-321-1212

2. แบบขอรับทุนสนับสนุนจากการสอบชิงทุน ทั้งทุนค่าโครงการเต็มจำนวน, ทุนฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน และทุนสมทบค่าโครงการ-ค่าตั๋วเครื่องบิน

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 5

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 5

– อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (ในวันเดินทาง)

– มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 2.50 ขึ้นไป

– สามารถแสดงผลการเรียน (Transcript) 3 ปีย้อนหลัง

– มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

– มีสุขภาพจิตที่ดี สภาวะทางอารมณ์ และจิตใจอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัด และอดทนต่อความกดดันต่างๆ ได้

– มีจดหมายรับรองความประพฤติจากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ (ใช้เมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว)

– ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษโดยข้อสอบมาตรฐานสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้คะแนนสอบตามที่องค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2563 โดยมีกำหนดสอบชิงทุนทุกเดือน ที่สำนักงานบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

worantex

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...