รวม 23 คำศัพท์ภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วย Con- คำศัพท์สำคัญที่ออกสอบใน IELTS

ก่อนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ อีกหนึ่งสิ่งที่ควรฝึกฝนให้ดีคือการท่องจำคำศัพท์ โดยเฉพาะการสอบ IELTS หรือ International English Language Testing System ที่มักใช้เพื่อเป็นคะแนนสอบสำหรับศึกษาต่อที่ต่างประเทศ​ เพราะข้อสอบ IELTS มักจะมีลิสต์คำศัพท์ต่างๆ ที่เราอาจนึกไม่ถึง!!

เช่นเดียวกับทั้ง 23 คำศัพท์ด้านล่างนี้ ที่เราได้แบ่งแยกหมวดหมู่ให้จำง่ายๆ ด้วยการคัดมาเฉพาะคำศัพท์สำคัญที่ขึ้นต้นด้วย Con- ไปดูความหมายพร้อมชนิดของคำ และท่องจำกันได้เลย : )

 

 

#1 Conceive (verb)

ความหมาย: เข้าใจ, นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา

 

#2 Concise (adjective)

ความหมาย: สั้นกระชับ, สั้นได้ใจความ

 

#3 Conclude (verb)

ความหมาย: จบ, สรุป,​ ตัดสินใจ,​ ทำให้จบ

 

 

#4 Conclusion (noun)

ความหมาย: ส่วนสุดท้าย, การจบ,​ ข้อสรุป

 

#5 Concrete (noun, adjective)

ความหมาย: รูปธรรม, ที่เป็นรูปธรรม

 

#6 Conditions (noun)

ความหมาย: ข้อกำหนดและเงื่อนไข, ปัจจัยแวดล้อม, สถานะภาพทางสังคม

 

 

#7 Conduct (noun)

ความหมาย: การจัดการ, ความประพฤติ, ผู้ควบคุม

 

#8 Confirm (verb)

ความหมาย: ทำให้มั่นคง, ทำให้แข็งแรง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง

 

#9 Consequence (noun)

ความหมาย: ผลที่ตามมา, ผลลัพธ์, ผลสรุป

 

 

 

#10 Consider (verb)

ความหมาย: พิจารณา, คิดอย่างละเอียด

 

#11 Consist (verb)

ความหมาย: ประกอบด้วย, อยู่ที่, เข้ากันได้กับ

 

#12 Consistent (adjective)

ความหมาย: ที่สอดคล้องกัน, มั่นคง, ซึ่งยึดเหนียวแน่น

 

 

#13 Consistently (adverb)

ความหมาย: เสมอต้นเสมอปลาย, คงเส้นคงวา, เสมอมา

 

#14 Constant (adjective)

ความหมาย: ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

 

#15 Constitute (verb)

ความหมาย: ก่อตั้ง, สถาปนา, ประกอบด้วย

 

 

#16 Consult (verb)

ความหมาย: ค้นหาข้อมูล, ทำงานให้คำปรึกษา, ขอคำปรึกษา, ขอความคิดเห็น

 

#17 Contend (verb)

ความหมาย: ต่อสู้, แข่งขัน, ดิ้นรน (เพื่อบางสิ่ง)

 

#18 Context (noun)

ความหมาย: บริบท, สภาพแวดล้อม

 

 

#19 Continuum (noun)

ความหมาย: ภาวะต่อเนื่อง, ความต่อเนื่อง

 

#20 Contradict (verb)

ความหมาย: ขัดแย้ง, โต้แย้ง

 

#21 Control (verb)

ความหมาย: ควบคุมดูแล, ตรวจสอบ,​ จัดการ

 

 

#22 Convert (verb)

ความหมาย: เปลี่ยนความเชื่อ, เปลี่ยนศาสนา, เปลี่ยน, เปลี่ยนไปเป็น

 

#23 Convey (verb)

ความหมาย: ขนส่ง, ถ่ายทอด, นำมา, สื่อไปถึง, แสดง

 

 

อย่าลืมว่าการท่องจำคำศัพท์ต้องอาศัยการมีระเบียบวินัย สมาธิ และความพยายามที่ไม่ท้อถอย สู้ๆ นะ แล้วความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน ^^

 

ที่มา: englishgrammarhere

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...