ทุน TGRS ระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่ University of Tasmania ประเทศออสเตรเลีย

Tasmania Graduate Research Scholarship (TGRS) คือทุนการศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2020/21 ที่ University of Tasmania ประเทศออสเตรเลีย

University of Tasmania ถือเป็นมหาวิทยาลับที่มีประวัติโดดเด่นมาอย่างยาวนาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการกว่า 125 ปี มีชื่อเสียงในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการวิจัย ซึ่งขณะนี้มีทุนการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาต่างชาติ ไปดูรายละเอียดกันเลย ^^’

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน

– ค่าครองชีพ AUD $28,092 (ราว 620,000 บาท) ต่อปี

– ค่าเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Arts, Law and Education (CALE)

– Health & Medicine (CHM)

– Sciences & Engineering (COSE)

– Business & Economics (COBE)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องด้วยเกียรตินิยมอันดับสองหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ

– ผู้สมัครจะต้องเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ควบคุมความประพฤติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

16 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศ

เว็บไซต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...