มหิดลจัดคอร์ส Listening and Speaking for Communication ให้คุณเสริมทักษะภาษาอังกฤษฟรี!!

เพราะการเรียนรู้มีได้ไม่สิ้นสุด คุณเองก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกๆ วัน โดยเฉพาะหากมีช่องทางออนไลน์ให้สามารถเรียนรู้ได้ทั้งง่ายและหลากหลายกว่าเดิม

 

 

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดคอร์ส “Listening and Speaking for Communication” ให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ยังรวมถึงการอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

 

 

รายละเอียดคอร์สเรียน:

– ระยะเวลาการเรียนรู้ : 15 ชั่วโมง

– เฉลี่ย 5 ชั่วโมง / สัปดาห์

– ระดับเนื้อหา : ปานกลาง

– กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Listening and Speaking for Communication mahidol

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...