ทุนจาก Ewha Womans University ทั้งระดับป.ตรี & สูงกว่าป.ตรี ที่ประเทศเกาหลีใต้

ทุนการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ในหลากหลายสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาผู้หญิงโดยเฉพาะ!! ทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีที่ Ewha Womans University

มีทุนการศึกษากว่า 5 ทุนการศึกษาให้เลือกสมัคร มีทั้งทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย ฟรีค่าเล่าเรียน และค่าสมัคร จนถึงทุนสนับสนุนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– EGPP (Ewha Global Partnership Program): ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกอย่าง

– ISS (International Students Scholarship): ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– Ewha Language Center (ELC) Excellence in Korean Language Scholarship: ทุนสนับสนุนการศึกษา

– Outstanding Ewhaian Scholarship: ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

– Outstanding Ewha Scientist Scholarship: ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– College of Social Sciences

– College of Art & Design

– College of Business Administration

– College of Liberal Arts

– College of Music

– College of Natural Sciences

– College of Science & Industry Convergence

– College of Nursing

– ELTEC College of Engineering

– Scranton College

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– Arts & Athletic

– Engineering

– Liberal & Social Sciences

– Medicine

– Natural Sciences

– Inter-disciplinary Program

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครและผู้ปกครองต้องเป็นคนชาติอื่นที่ไม่ใช่เกาหลี

– บุคคลสัญชาติเกาหลีที่มีสองสัญชาติหรือหลายสัญชาติจะไม่มีสิทธิ์สมัคร

– Ewha Womans University เปิดรับสมัครจากผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมีนาคม 2021

– ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนเดือนมีนาคม 2021

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาโทก่อนเดือนมีนาคม 2021

– มีผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Application Form

– Application Supplement & Scholarship Application

– Official Transcript

– Certificate of Graduation

– Language Proficiency Test Score Reports

– Financial Statements

– Passport ทั้งของผู้สมัครและผู้ปกครอง

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

150,000 วอน หรือ USD $150 (ราว 4,000 บาท)

 

ปิดรับสมัคร:

20 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...